caritas.gif

Hem | Om oss | | Caritas Corporate Finance | Kontakt

BIC0036A.pngCaritas Support

Genom samarbetsavtal med uppdragsgivaren kan Caritas Support erbjuda kvalitativa och mycket prisvärda tjänster inom finansiella området.

Genom att uppdragen är löpande ökar Caritas förståelse för uppdragsgivarens behov och ger förutsättningar för en allt bättre och mer intitierad rådgivning. Genom Caritas Supports närvaro kan VD frigöra tid för att driva mer verksamhetsorienterade frågor. Långsiktigheten i samarbetet medför att Caritas inte sällan själv tar initiativ till åtgärder för att skapa mervärde för de anställda, styrelsen och/eller aktieägarna.

• Aktiemarknadsinformation

Som expert bistår vi våra kunder med att ta fram lättläst, informativ och korrekt information för extern kommunikation som delårsrapporter, årsredovisningar och pressmedelanden. Normalt arbetar vi med noterade och listade företag, men det förekommer motsvarande uppdrag från onoterade företag med hög ambitionsnivå.

• Stöd med bolagsjuridik

Exempelvis bevakar vi att vår uppdragsgivare följer rutiner, policies, noteringsavtal, relevanta delar av bolagsstyrning, registrerar ärenden hos Bolagsverket samt kallar till årsstämman i rätt tid och på rätt sätt.

• Rådgivning

Vi verkar löpande som rådgivare till bolagsledning, styrelse och ägare. Det kan ske i rollen som mentor till ekonomifunktionen, bollplank för VD och/eller som adjungerad till styrelsemöten. Genom att tillföra vår erfarenhet är ambitionen att med tiden skapa betydande mervärden för företaget.

• Ekonomisk planering och styrning

Vi åtar oss uppdrag att bistå företagsledningen i upprättandet av ekonomisk planering och föreslår metoder för styrning enligt gällande regelsystem utifrån bolagets behov. Det kan handla om budgetprocessen, likviditetsplanering, styrelserapporter och andra underlag för att åskådliggöra och planera verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv.

• Caritas samarbetspartners

Genom samarbetspartners erbjuds spetskompetens även inom bolagsjuridik, skattefrågor, grafisk formgivning samt stöd vid hyresförhandlingar.

Adress: Box 7078, 103 87 Stockholm  |  Besöksadress: Norrlandsgatan 16  |  Telefon: 070-763 19 13