caritas.gif

Caritas – din finansiella samarbetspartner

Caritas är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som grundades 1999.

Tjänsterna spänner från interna uppdrag som budgetarbete, analyser och utvärderingar till aktiemarknadskommunikation, förvärv, kapitalisering och börsnotering. Vi kan med andra ord erbjuda våra uppdragsgivare ett helhetskoncept inom finansiell företagsrådgivning där vi bygger upp långsiktiga relationer eller bistår vid enstaka projekt.

Vi kan stolt visa på kontinuerliga samarbeten med uppdragsgivare från tiden vi grundades fram till idag. Caritas är latin och betyder ”vårda”, ”bry sig om”. Som kund hos Caritas skall du känna ett personligt engagemang från vår sida.

Genom att ingå ett kontinuerligt samarbetsavtal med Caritas kan vi erbjuda marknadens bästa priser, men ändå bibehålla vår höga kvalitet.

Caritas erfarenhet ger en god förståelse för entreprenören, företaget, aktieägarna och alla dessa intressenters respektive intressen. Caritas arbetar utifrån målsättningen att på bästa sätt förena dessa intressen.

Verksamheten står på två ben:

- Caritas Support som erbjuder löpande arbete och rådgivning

- Corporate Finance som arbetar med projektorienterade uppdrag

Adress: Box 7078, 103 87 Stockholm  |  Besöksadress: Norrlandsgatan 16  |  Telefon: 070-763 19 13